wstecz

Kalendarz Liturgiczny na Rok Pański 2010 wg kalendarza gregoriańskiego

powrót do strony głównej

Styczeń 2010

 1  Piątek. TRZYDZIESTY PIERWSZY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień bez postu. ♀ OBRZEZANIE co do ciała Pana, Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa i św. ojca naszego BAZYLEGO WIELKIEGO, arcybiskupa Cezarei w Kapadocji.

 Kalendarz ten zawiera przepisy odnoszące się tylko do sprawowania  Eucharystii.

 SŁUŻBA BOŻA: Wszystko tylko Obrzezania i Bazylego wg Menologionu.

 Piątek: Flp 1,27-2,4                                                                                       Łk 6,17-23

Sobota: 1Kor 15,58-16,3                                                                              Łk 5,17-26

 O patronie dnia

2 Sobota.  TRZYDZIESTY PIERWSZY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY.  PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII. SOBOTA PRZED TEOFANIĄ

PROKIMEN, ALLELUJA i ŚPIEW NA KOMUNIĘ dnia.

Apostoł: 1Tm 3,13-4,5.          Ewangelia: Mt 3,1-6.

 - Św. ojca naszego SYLWESTRA, papieża rzymskiego.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony Izobrazitielnyje.

Uwaga: Jeśli święty dnia niema własnego Troparionu, a jest własny Kontakion, śpiewamy Kontakion.

 O patronie dnia

 

3 Niedziela. TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 6. NIEDZIELA PRZED TEOFANIĄ.  

PROKIMEN, ton 6.

Ps 27,9 i 1.

Ocal lud Twój, Panie,* i błogosław dziedzictwu Twemu.

Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.

Apostoł: 2Tm 4,5-8.

ALLELUJA

Ps 66,1.

Niech się nad nami Bóg zmiłuje.

Stych: Niech rozświeci nad nami oblicze swe i zlituje się nad nami.

 Ewangelia: Mk 1-8.

 PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII. - Św. proroka MALACHIASZA i św. męczennika GORDIUSZA.

 SŁUŻBA BOŻA:   Antyfony Izobrazitielnyje.

 O patronie dnia

 

 4 Poniedziałek. TRZYDZIESTY DRUGI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY.  Sobór świętych 70 Apostołów, uczniów Pana Naszego i św. ojca naszego TEOKTYSTA, igumena Kukumon na Sycylii.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko z poniedziałku.

 Poniedziałek 32: Jk 2,14-26                                                                           Mk 10,46-52

Wtorek: Jk 3,1-10                                                                                         Mk 11,11-23

Środa: Jk 3,11-4,6                                                                                         Mk 11,23-36

Czwartek: Jk 4,7-5,9                                                                                     Mk 11,27-33

Piątek: 1P 1,1-2.10-12; 2,6-10                                                                      Mk 12,1-12

Sobota: Tes 5,14-23                                                                                      Łk 17,3-10

 O patronie dnia

 

 5 Wtorek. TRZYDZIESTY DRUGI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY.  WIGILIA TEOFANII. Dzień surowego postu. - Świętych męczenników TEOPEMPTA i TEONASA i św. SYNKLETYKI.

 SŁUŻBA BOŻA:  Wszystko wg Ustawu (Typikonu).

6 Środa. TRZYDZIESTY DRUGI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. ♀ ŚWIĘTA TEOFANIA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

 SŁUŻBA BOŻA:  Wszystko Teofanii wg Menologionu.

O patronie dnia

 

7 Czwartek. TRZYDZIESTY DRUGI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Po-święto Teofanii. Σ SOBÓR świętego chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA.

 SŁUŻBA BOŻA:  Wszystko Teofanii, czytania bieżące.

 O patronie dnia

 

 8 Piątek. TRZYDZIESTY DRUGI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień bez postu. Po-święto Teofanii. - Św. ojca naszego JERZEGO CHOZEBITY i św. matki naszej DOMNIKI.

 SŁUŻBA BOŻA:  Wszystko Teofanii, czytania bieżące.

 O patronie dnia

 

9 Sobota. TRZYDZIESTY DRUGI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. SOBOTA PO TEOFANII

PROKIMEN, ALLELUJA i ŚPIEW NA KOMUNIĘ Uroczystości.

Apostoł: Ef 6,10-17;    Mt 4,1-11.

  Po-święto Teofanii. - Św. męczennika POLIEUKTA. Po-święto Teofanii. - Św. ojca naszego GRZEGORZA, biskupa Nyssy i św. DOMECJANA, biskupa Meliteny i św. ojca naszego MARCJANA, kapłana i Ekonoma Wielkiego Kościoła.

 SŁUŻBA BOŻA:  Wszystko Teofanii, czytania powyżej wskazane.

 O patronie dnia

 

 10 Niedziela. TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA po PIĘĆDZIESIĄTNICY. TON 7. NIEDZIELA PO TEOFANII.

PROKIMEN, ton 1.

Ps 32,22 i 1.

Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie, nad nami,* bo mieliśmy w Tobie nadzieję.

Stych: Weselcie się, sprawiedliwi w Panu; prawym przystoi uwielbienie.

Apostoł: Ef 4,7-13.

ALLELUJA

Ps 88,2 i 3.

Zmiłowania Pańskie na wieki wyśpiewywać będę, od pokolenie w pokolenie opowiadać będę Twoją prawdę mymi ustami.

Stych: Bo mówiłeś: "Miłosierdzie wiecznie zbudowane będzie na niebiosach, prawda Twoja będzie w nich utwierdzona".

Ewangelia: Mt 4,12-17. 

Po-święto Teofanii. - Św. ojca naszego GRZEGORZA, biskupa Nyssy i św. DOMECJANA, biskupa Meliteny i św. ojca naszego MARCJANA, kapłana i Ekonoma Wielkiego Kościoła.

 SŁUŻBA BOŻA: Wszystko świąteczne.

 O patronie dnia

 

 11 Poniedziałek. TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Po-święto Teofanii. ± Św. ojca naszego EUTYMIUSZA WIELKIEGO Bogonosiciela.

.SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony Poświęta, i inne, czytania tylko o Eutymiuszu.

Poniedziałek 33: 1P 2,21-3,9                                                                         Mk 12,13-17

Wtorek: 1P 3,10-22                                                                                      Mk 12,18-27

Środa: 1P 4,1-11                                                                                           Mk 12,28-37

Czwartek: 1P 4,12-5,5                                                                                  Mk 12,38-44

Piątek: 2P 1,1-10                                                                                           Mk 13,1-8

Sobota: 2Tm 2,11-19                                                                                    Łk 18,1-8

 O patronie dnia

 

 12 Wtorek. TRZDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY.  Po-święto Teofanii. - Św. męczennicy TATIANY.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony Poświęta, czytania za poprzedni poniedziałek i bieżące za wtorek.

 O patronie dnia

 

 13. Środa. TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień bez postu. Po-święto Teofanii. - Świętych męczenników HERMILA i STRATONIKA.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony Poświęta, czytania za poprzedni poniedziałek i bieżące za wtorek.

 O patronie dnia

 

 14 Czwartek. TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY.  ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI TEOFANII. - ŚWIĘTYCH OJCÓW ZABITYCH NA SYNAJU I RAITHO. Odejście św. równej apostołom NINY, Oświecicielki Gruzji.

SŁUŻBA BOŻA:  Wszystko Teofanii, czytania bieżące.

 O patronie dnia

 

 15 Piątek. TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. - Świętych PAWŁA z TEB i JANA KALIBITY.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko piątku.

 O patronie dnia

 

 16 Sobota. TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Uczczenie czcigodnych OKOWÓW ŚW. WSPANIAŁEGO APOSTOŁA PIOTRA.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony izobrazitielnyje. Wszystko piątku, wspomnienie Piotra Apostoła (troparion, kontakion, i czytania oprócz bieżących).

 O patronie dnia

 

 17 Niedziela. TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA po PIĘĆDZIESIĄTNICY. TON 8. O ZACHEUSZU. ± Św. ojca naszego ANTONIEGO WIELKIEGO Bogosiciela.

 SŁUŻBA BOŻA: Antyfony powszednie. Wszystko niedzieli tonu 8.

Czytania: 1Tm 4,9-15; Łk 19,1-10.

 O patronie dnia

 

 18 Poniedziałek. TRZYDZIESTY  CZWARTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Σ Świętych ojców naszych i patriarchów Aleksandrii ATANAZEGO i CYRYLA.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko poniedziałku.

 Poniedziałek 34: 2P 1,20-2,9                                                                         Mk 13,9-13

Wtorek: 2P 2,9-22                                                                                        Mk 13,14-23

Środa: 2P 3,1-18                                                                                          Mk 13,24-31

Czwartek: 1J 1,3-2,6                                                                                     Mk 13,31-14,2

Piątek: 1J 2,7-17                                                                                           Mk 14,3-9

Sobota: 2Tm 3,1-9                                                                                        Łk 20,45-21,4

 O patronie dnia

 

 19 Wtorek. TRZYDZIESTY  CZWARTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY.  Σ Św. ojca naszego MAKAREGO EGIPSKIEGO.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko wtorku. Czytania i za środę.

 O patronie dnia

 

 20 Środa. TRZYDZIESTY  CZWARTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. ± Św. ojca naszego EUTYMIUSZA WIELKIEGO Bogonosiciela.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony izobrazitielnyje. Wszystko o Eutymiuszu.

 O patronie dnia

 

 21 Czwartek. TRZYDZIESTY  CZWARTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY.  -  Św. ojca naszego MAKSYMA Wyznawcy i św. męczennika NEOFITA i świętych męczenników EUGENIUSZA, KANDYDA, WALERIANA i AKWILI..

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko z czwartku.

 O patronie dnia

 

 22 Piątek. TRZYDZIESTY  CZWARTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. - Św. apostoła TYMOTEUSZA i św. męczennika ANASTAZEGO PERSA. 

SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie, wszystko z piątku.

 O patronie dnia

 

 23 Sobota. TRZYDZIESTY  CZWARTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Św. męczennika KLEMENSA, biskupa Ancyry i św. męczennika św. Agatangela.

            + Błogosławionego WINCENTEGO i 12 TOWARZYSZY UNICKICH MĘCZENNIKÓW PODLASKICH z Pratulina.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony Izobrazitielnyje, wg Menologionu.

O patronie dnia

 

 24 Niedziela. TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA po PIĘĆDZIESIĄTNICY. TON 1.  OKRES TRIODIONU POSTNEGO. NIEDZIELA 33: o CELNIKU i FARYZEUSZU (10 niedziela przed Paschą). - Św. matki naszej KSENI.

Wszystkie teksty zmienne niedzieli bieżącego tonu, oprócz następującego Kontakionu.

KONTAKION, ton 4.

Unikajmy pychy Faryzeusza,* a nauczmy się od Celnika wzniosłości mówienia pokornego,* pokutnym głosem wołając:* Zbawicielu świata, przebacz sługom Swoim.

Apostoł: 2Tm 3,10-1;  Ewangelia: Łk 18,10-14.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony izobrazitielnyje, wszystko niedzieli 1 tonu.

 O patronie dnia

 

 25 Poniedziałek. TRZYDZIESTY  PIĄTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. + Św. ojca naszego GRZEGORZA TEOLOGA, patriarchy Konstantynopola.

 SŁUŻBA BOŻA: Antyfony izobrazitielnyje, wszystko wg ustawu o świętach z +.

 Poniedziałek 35: 2P 1,20-2,9                                                                         Mk 13,9-13

Wtorek: 2P 2,9-22                                                                                        Mk 13,14-23

Środa: 2P 3,1-18                                                                                          Mk 13,24-31

Czwartek: 1J 1,3-2,6                                                                                     Mk 13,31-14,2

Piątek: 1J 2,7-17                                                                                           Mk 14,3-9

Sobota: 2Tm 3,1-9                                                                                        Łk 20,45-21,4

 O patronie dnia

 

 26 Wtorek. TRZYDZIESTY  PIĄTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY.  Św. ojca naszego KSENOFONTA i jego bliskich.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko wtorku.

 O patronie dnia

 

 27 Środa. TRZYDZIESTY  PIĄTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. + PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. JANA ZŁOTOUSTEGO. 

SŁUŻBA BOŻA: SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony izobrazitielnyje. wszystko wg ustawu o świętach z +.

 O patronie dnia

 

 28 Czwartek. TRZYDZIESTY  PIĄTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY.  Σ Św. ojca naszego EFREMA SYRYJCZYKA.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony izobrazitielnyje. Wszystko z czwartku.

 O patronie dnia

 

 29 Piątek. TRZYDZIESTY  PIĄTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. Σ PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. MĘCZENNIKA IGNACEGO BOGONOSICIELA.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko czwartku. Czytanie i za sobotę.

 O patronie dnia

 

 30 Sobota. TRZYDZIESTY  PIĄTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Św. męczennika HIPOLITA, kapłana rzymskiego. ± Świętych ojców naszych i wielkich arcybiskupów: BAZYLEGO WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA i JANA ZŁOTOUSTEGO. 

SŁUŻBA BOŻA: Antyfony izobrazitielnyje. Wszystko Arcybiskupch.

 O patronie dnia

 

 31 Niedziela. TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 2.  NIEDZIELA o SYNU MARNOTRAWNYM

(9 niedziela przed Paschą)

Wszystkie teksty zmienne niedzieli bieżącego tonu, oprócz następującego Kontakionu.

KONTAKION, ton 3.

Odszedłem jak głupiec od ojcowskiej chwały* na hulankach roztrwoniłem dane mi przez Ciebie bogactwo.* Dlatego zwracam się do Ciebie słowami Syna marnotrawnego:* "Zgrzeszyłem przeciwko Tobie, miłosierny Ojcze, przyjmij mnie skruszonego* i zalicz jako jednego ze Swoich najemników.

Apostoł: 1Kor 6,12-20.          Ewangelia: Łk 15,11-32. 

SŁUŻBA BOŻA: Antyfony Izobrazitielnyje. Wszystko niedzieli tonu 2.

O patronie dnia 

  

wstecz powrót do strony głównej