wstecz Kanon na dzień Zmartwychwstania Pańskiego powrót do strony głównej

Irmos 1

Dzień Zmartwychwstania!

Rozjaśnijmy twarz, ludy!

Pascha Pańska, Pascha!

Ze śmierci do życia,

I z ziemi do nieba

Chrystus Bóg

Nas wiedzie

Hymn zwycięstwa nucących.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Oczyśćmy zmysły

A ujrzymy Chrystusa

Jaśniejącego

W niedostępnym świetle

Swego Zmartwychwstania

I usłyszmy wyraźnie

Jak mówi ,,Witajcie’’ –

Nam hymn zwycięstwa nucącym.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Niebiosa niechaj godnie

Cieszą się i ziemia

Niech się raduje,

Niech świętuje świat cały –

Widzialny i niewidzialny,

Albowiem Chrystus,

Radość wieczna,

Zmartwychwstał.

Irmos 3

Pijmyż więc napój nowy –

Nie z jałowej skały

Cudownie wywiedziony,

Lecz źródło tryskające

Z grobu Chrystusa Pana

Przed zepsuciem

Broniące

I ku umocnieniu.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Dzisiaj wszystko

Jasności jest pełne

Niebo i ziemia

I to co na ziemi.

Niech więc całe stworzenie

Radośnie świętuje

Zmartwychwstanie Chrystusa,

W którym się umacnia.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Wczoraj byłem, Chryste

Pogrzebany z Tobą,

A dzisiaj powstaję

Z tobą powstającym.

Wczoraj z tobą na krzyżu

A dzisiaj, o Zbawco,

Uwielbij mnie z sobą

W twym świętym królestwie.

Irmos 4

W Boskiej straży niechaj

Stanie między nami

Habakuk, Boski mówca,

I niech nam pokaże

Anioła jasnego

Mówiącego wyraźnie:

Dzisiaj światu zbawienie,

Bo Chrystus powstał wszechwładny.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Ukazał się Chrystus

Jak mąż, co otwiera

Dziewicze, nietknięte łono.

Jako śmiertelny Barankiem się zwie,

Jako nieskalany od zmazy jest wolny –

Pascha nasza –

Bogiem prawdziwym

I doskonałym nazwany.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Jak jednoroczny baranek,

Wieniec błogosławieństwa,

Chrystus za nas wszystkich

Sam się ofiarował –

Pascha na win oczyszczenie –

I na nowo z grobu

Zabłysło nam pięknie

Słońce sprawiedliwości.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Dawid, praojciec Boży,

Przed arką zacienioną

Tańczył skacząc z radości.

A my lud Boży, święty

Widząc wypełnienie

Dawanych znaków

Radujmy się w Bogu,

Bo Chrystus powstał wszechwładny.

Irmos 5

Powstańmy więc ze snu

O szarym świtaniu.

Zamiast maści wonnej

Hymn nasz ofiarujmy

Władcy a Chrystusa –

Słońce sprawiedliwości,

Życie powstające

Dla wszystkich ujrzymy.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Gdy ci, co byli zakuci

W piekielne okowy,

Ujrzeli niezmierzone

Twoje miłosierdzie,

Spieszyli stopą radosną

Ku twojej światłości,

Oklaskując, Chryste,

Paschę wiekuistą.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Z pochodniami w dłoniach

Wyjdźmyż na spotkanie

Chrystusa wychodzącego

Z grobu – jakby Oblubieńca –

I świętujmy pospołu

Z szeregami

Miłośników święta,

Oklaskując Paschę wiekuistą.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych! 

Irmos 6

Zstąpiłeś w otchłanie ziemi,

Zawory wieczne skruszyłeś,

A tych, co byli zamknięci,

Uwolniłeś, Chryste,

I dnia trzeciego,

Jak prorok Jonasz

Z wnętrza ryby

Wyszedłeś z grobu.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Pieczęci nietknięte

Zachowałeś, Chryste,

Wychodząc z grobu,

Jak nie naruszyłeś

Zapory dziewiczej,

Kiedyś się rodził,

I otworzyłeś

Nam rajskie podwoje.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Zbawicielu mój żywy!

Tyś ofiarą, której

Nie zdołano zabić na zawsze.

Jako Bóg ochotnie

Sam siebie Ojcu ofiarując

Wskrzesiłeś z sobą

Cały ród Adama

Z grobu powstając.

Irmos 7

Ten, co młodzieńców z pieca ognistego

Wyrwał, - sam stawszy się człowiekiem

Cierpi jako śmiertelnik,

A przez swą mękę wszystko, co śmiertelne

Oblókł niezniszczalności chwałą –

Jedyny błogosławiony

Bóg ojców naszych

I najchwalebniejszy.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Niewiasty pobożne z maściami

Pobiegły za Tobą i w płaczu

Szukały Cię jak śmiertelnego;

Z radością pokłon oddały

Żyjącemu Bogu

I tajemnicę Paschy

Uczniom Chrystusowym

Zwiastowały.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Świętujmy śmierci utrupienie,

Piekła obalenie

I życia wiecznego początek,

A tanem radosnym i hymnem

Wychwalajmy Sprawcę –

Jedynego błogosławionego

Boga ojców naszych

Najchwalebniejszego

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Jak święta i uroczysta

Jest ta noc zbawienia –

Jasna zwiastunka

Promiennego dnia

Zmartwychwstania.

W niej światłość bezczasowa

Z grobu cieleśnie

Wszystkim świeci.

Irmos 8

Dzień ten dniem świętym nazwano,

Pierwszym tygodnia,

Królową i Panią,

Wszystkich świąt świętem,

Uroczystości uroczystością,

W której błogosławimy

Chrystusa Pana

Na wieki.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Bierzmyż nowy owoc

 Winogradu — Boską

 Radość w tym dniu szczęsnym

 Zmartwychwstania Chrysta —

Jego królestwo święte

I chwalmy Go hymnem

Jako Boga

Na wieki.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Syjonie, podnieś oczy

I spojrzyj dokoła!

Oto przyszły do ciebie

Bogiem oświecone jak pochodnie,

Z zachodu, z północy, od morza

I ze wschodu twe dzieci

Chwaląc w tobie Chrystusa

Na wieki.

 

Refren: Chrystus powstał z martwych!

 

Ojcze wszechwładny,

Słowo i Duchu! Jedna Naturo

W trzech istniejąca osobach,

Przeistotna, przeboska!

W Ciebie jesteśmy ochrzczeni

I Ciebie zawsze

Błogosławimy

Na wieki.

Irmos 9

Oświeć się, oświeć, Jerozolimo

Nowa! Bo chwała

Pańska w tobie powstała.

Tańcz i wyskakuj, Syjonie,

A Ty, o święta Bogurodzico,

Raduj się

W zmartwychwstaniu

Twego Syna.

 

O Boski, o przyjazny

O najsłodszy głosie!

Otoś nam przyrzekł, nie kłamiąc,

Być z nami do końca wieków,

O Chryste Panie!

Głos Twój my wierni

Jak kotwicę nadziei

Trzymamy z radością.

 

O Pascho wielka,

O najświętsza, Chryste,

Mądrości Boża,

I Słowo Boga i Mocy!

Daj nam, abyśmy głębiej

Uczestniczyli

W królestwa twego

Dniu niezachodzącym.


 

wstecz powrót do strony głównej