wstecz Boska Liturgia św. Jana Złotoustego - wersja z transkrypcją polską tekstu słowiańskiego powrót do strony głównej

Pierwsza część
Proskomidia

Druga część
Liturgia Słowa

Trzecia część
Liturgia Eucharystii