wstecz O. Archimandryta Roman Piętka mic powrót do strony głównej

Proboszcz parafii Kostomłoty - O. Archimandryta Roman Piętka micUrodził się w rodzinie rolniczej 7 listopada 1937 roku, w Nowej Ostrołęce k. Warki, woj. mazowieckie z ojca Stanisława i matki Stanisławy z d. Łuczak, córki oficera armii carskiej (fot. dziadek), który brał udział w wojnie japońsko-rosyjskiej 1904 r. Od niego mały wnuczek nauczył się recytować w oryginale wiersze Puszkina.

Wykształcenie:

Liceum Ogólnokształcące w Górze Kalwarii k. Warszawy. W 1953 r. wstępuje do nowicjatu marianów w Skórcu koło Siedlec (fot. 05, fot. 010).

Wyższe Seminarium Duchowne – pierwszy rok filozofii przechodzi w Gietrzwałdzie na Warmii, gdzie marianie po wyrzuceniu przez władze komunistyczne z Bielan warszawskich byli internowani. W ich klasztorze ówczesne władze państwowe utworzyły ATK. Tam spotyka o. Tomasza Podziawo mic, długoletniego wychowawcę klasztoru obrz. greckiego i gimnazjum marianów w Charbinie (fot. harbin) w Mandżurii na Dalekim Wschodzie, który po gułagu sowieckim repatriował do Polski. Ten zapala seminarzystę Piętkę bizantyjskim Wschodem. Drugi rok filozofii w Warszawie i 4 lata teologii we Włocławku, dokąd bp Antoni Pawłowski przyjął mariańskich seminarzystów, wygnańców ze swego seminarium. Tam w 1964 r. w katedrze przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Kazimierza Majdańskiego (fot. 037). W 1965 r. rozpoczyna studia na wydziale humanistycznym – filologia klasyczna KUL (fot. 063a). W 1970 r. zakończenie studiów uzyskaniem stopnia naukowego magister.

Od 1967 r. proboszcz unickiej parafii w Kostomłotach. Przechodzi na obrządek grecki (fot. biryrutalizmTylko_wschodni). Ciągle pracuje nad promocją chrześcijańskiego Wschodu. Od 1963 r. bierze czynny udział w ruchu ekumenicznym w Sekretariacie Jedności Chrześcijan przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W Kostomłotach organizuje Centrum Ekumeniczne dla młodzieży. 1982-1995 wykładowca łaciny i greki w Wyższym Seminarium Duchownym Marianów w Lublinie na wydziale teologicznym KUL. W 1998 r. odznaczony przez Ks. Kard. Józefa Glempa złotym medalem “Zasłużony dla Kościoła i Narodu” (Ecclesiae Populoque servitium praestanti; fot. ecclesiae1, fot. ecclesiae3, fot. ecclesiae4, fot. ecclesiae5). W tymże roku podniesiony do godności archimandryty przez Watykańską Kongregację Kościołów Wschodnich (fot. archim1, fot. archim1a, fot. archim2). W 2006 r. Rada Gminy Kodeń nadaje odznakę honorową "Za zasługi dla gminy Kodeń" (fot. medalKoden1, fot. medalKoden2). Od 1 września 2007 r. przeszedł na emeryturę (http://www.cyrylimetody.marianie.pl/kronika.htm).

Jego jedynym stronnictwem i partią jest Kościół Chrystusowy.

Przez wiele lat był przewodniczącym Rady Sołeckiej w Kostomłotach.

Dewizy życiowe: Dobrym wszędzie dobrze będzie, a złym wszędzie kwas.

Cierpliwości, Kozaku, będziesz atamanem.

Hobby:

Kultura antyczna grecko-rzymska i lektura w oryginale dzieł pisarzy antycznych. Ulubiony autor – Horacy i Wergiliusz.

Zna też dobrze rosyjski i ukraiński. Czyta po francusku i włosku. Nabożeństwa odprawia po starosłowiańsku (scs) z książek drukowanych cyrylicą.

Adres:

MDS

ul. Bazylianówka 54B

20-160 Lublin
woj. lubelskie.

E-mail: pientka@marianie.pl

Strona w internecie: www.cyrylimetody.marianie.pl

wstecz powrót do strony głównej