wstecz

Kalendarz Liturgiczny na Rok Pański 2011 wg kalendarza gregoriańskiego

powrót do strony głównej

Styczeń 2011

 

1 Sobota. TRZYDZIESTY DRUGI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień bez postu. ♀ OBRZEZANIE co do ciała Pana, Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa i św. ojca naszego BAZYLEGO WIELKIEGO, arcybiskupa Cezarei w Kapadocji.

SOBOTA PRZED TEOFANIĄ

PROKIMEN, ALLELUJA i ŚPIEW NA KOMUNIĘ dnia.

Apostoł: 1Tm 3,13-4,5.          Ewangelia: Mt 3,1-6.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony Izobrazitielnyje.

Uwaga: Jeśli święty dnia niema własnego Troparionu, a jest własny Kontakion, śpiewamy Kontakion.

 Kalendarz ten zawiera przepisy odnoszące się tylko do sprawowania  Eucharystii.

  O patronie dnia

 

2 NIEDZIELA.  TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 7. NIEDZIELA PRZED TEOFANIĄ.

 PROKIMEN, ton 6.

Ps 27,9 i 1.

Ocal lud Twój, Panie,* i błogosław dziedzictwu Twemu.

Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.

Apostoł: 2Tm 4,5-8.

ALLELUJA

Ps 66,1.

Niech się nad nami Bóg zmiłuje.

Stych: Niech rozświeci nad nami oblicze swe i zlituje się nad nami.

 Ewangelia: Mk 1-8.

 PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII. - Św. proroka MALACHIASZA i św. męczennika GORDIUSZA.

 SŁUŻBA BOŻA:   Antyfony Izobrazitielnyje.

 O patronie dnia

 

 3 Poniedziałek. TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postu. PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII.

- Św. ojca naszego SYLWESTRA, papieża rzymskiego.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie.

Uwaga: Jeśli święty dnia niema własnego Troparionu, a jest własny Kontakion, śpiewamy Kontakion.

Poniedziałek 33: 1P 2,21-3,9                                                                         Mk 12,13-17

Wtorek: 1P 3,10-22                                                                                      Mk 12,18-27

Środa: 1P 4,1-11                                                                                           Mk 12,28-37

Czwartek: 1P 4,12-5,5                                                                                  Mk 12,38-44

Piątek: 2P 1,1-10                                                                                           Mk 13,1-8

Sobota: 2Tm 2,11-19                                                                                    Łk 18,1-8

O patronie dnia

 

 4 Wtorek. TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postu. Przedświęto Teofanii. Sobór świętych 70 Apostołów, uczniów Pana Naszego i św. ojca naszego TEOKTYSTA, igumena Kukumon na Sycylii.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Czytania bieżące.

 O patronie dnia

 

 5 Środa. TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY.  WIGILIA TEOFANII. Dzień surowego postu. - Świętych męczenników TEOPEMPTA i TEONASA i św. SYNKLETYKI.

 SŁUŻBA BOŻA:  Wszystko wg Ustawu (Typikonu).

 6 Czwartek. TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. ♀ ŚWIĘTA TEOFANIA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

 SŁUŻBA BOŻA:  Wszystko Teofanii wg Menologionu.

 O patronie dnia

 

 7 Piątek. TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Po-święto Teofanii. Σ SOBÓR świętego chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA.

 SŁUŻBA BOŻA:  Wszystko Teofanii, czytania bieżące.

 O patronie dnia

 

8 Sobota.  TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. SOBOTA PO TEOFANII.

 SŁUŻBA BOŻA: PROKIMEN, ALLELUJA i ŚPIEW NA KOMUNIĘ Uroczystości.

Apostoł: Ef 6,10-17;    Mt 4,1-11.

 O patronie dnia

 

 9 Niedziela. TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 8. Po-święto Teofanii. NIEDZIELA PO TEOFANII.

PROKIMEN, ton 1.

Ps 32,22 i 1.

Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie, nad nami,* bo mieliśmy w Tobie nadzieję.

Stych: Weselcie się, sprawiedliwi w Panu; prawym przystoi uwielbienie.

Apostoł: Ef 4,7-13.

ALLELUJA

Ps 88,2 i 3.

Zmiłowania Pańskie na wieki wyśpiewywać będę, od pokolenie w pokolenie opowiadać będę Twoją prawdę mymi ustami.

Stych: Bo mówiłeś: "Miłosierdzie wiecznie zbudowane będzie na niebiosach, prawda Twoja będzie w nich utwierdzona".

Ewangelia: Mt 4,12-17.

 Po-święto Teofanii. - Św. męczennika POLIEUKTA. Po-święto Teofanii. - Św. ojca naszego GRZEGORZA, biskupa Nyssy i św. DOMECJANA, biskupa Meliteny i św. ojca naszego MARCJANA, kapłana i Ekonoma Wielkiego Kościoła.

 SŁUŻBA BOŻA: Wszystko świąteczne.

 O patronie dnia

 

 10 Poniedziałek.  TRZYDZIESTY CZWARTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Po-święto Teofanii. - Św. ojca naszego GRZEGORZA, biskupa Nyssy i św. DOMECJANA, biskupa Meliteny i św. ojca naszego MARCJANA, kapłana i Ekonoma Wielkiego Kościoła.

 SŁUŻBA BOŻA: Wszystko świąteczne.

 Poniedziałek 29: Hbr 3,5-11.17-19                                                                Łk 20,27-44

Wtorek: Hbr 4,1-13                                                                                       Łk 21,12-19

Środa: Hbr 5,11-6,8                                                                      Łk 21,5-7.10-11.20-24

Czwartek: Hbr 7,1-16                                                                                    Łk 21,28-33

Piątek: Hbr 7,18-25                                                                                       Łk 21,37-22,8

Sobota: Ef 2,11-13                                                                                        Łk 13,18-29

 O patronie dnia

 

 11 Wtorek.  TRZYDZIESTY CZWARTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Po-święto Teofanii. ± Św. ojca naszego EUTYMIUSZA WIELKIEGO Bogonosiciela.

SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony Poświęta, i inne, czytania tylko o Eutymiuszu.

 O patronie dnia

 

 12 Środa.  TRZYDZIESTY CZWARTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Po-święto Teofanii. - Św. męczennicy TATIANY.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony Poświęta, czytania za poprzedni wtorek i bieżące za środę.

 O patronie dnia

 

 13 Czwartek.  TRZYDZIESTY CZWARTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY.  Poświęto Teofanii. - Świętych męczenników HERMILA i STRATONIKA.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony Poświęta, czytania bieżące.

 O patronie dnia

 

 14 Piątek.  TRZYDZIESTY CZWARTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI TEOFANII. - ŚWIĘTYCH OJCÓW ZABITYCH NA SYNAJU I RAITHO. Odejście św. równej apostołom NINY, Oświecicielki Gruzji.

SŁUŻBA BOŻA:  Wszystko Teofanii, czytania bieżące.

O patronie dnia 

 

 15 Sobota.  TRZYDZIESTY CZWARTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. - Świętych PAWŁA z TEB i JANA KALIBITY.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko soboty.

 O patronie dnia

 

 16 Niedziela. TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 1. Uczczenie czcigodnych OKOWÓW ŚW. WSPANIAŁEGO APOSTOŁA PIOTRA.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony izobrazitielnyje. Wszystko niedzieli tonu 1, wspomnienie Piotra Apostoła (troparion, kontakion, i czytania oprócz bieżących).

 O patronie dnia

 

 17 Poniedziałek.  TRZYDZIESTY PIĄTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. ± Św. ojca naszego ANTONIEGO WIELKIEGO Bogonosiciela.

 SŁUŻBA BOŻA: Antyfony powszednie. Wszystko tylko Antoniego.

Czytania: 1Tm 4,9-15; Łk 19,1-10.

 Poniedziałek 30: Hbr 8,7-13                                                                          Mk 8,11-21

Wtorek: Hbr 9,8-10.15-23                                                                            Mk 8,22-26

Środa: Hbr 10,1-18                                                                                       Mk 8,30-34

Czwartek: Hbr 10,35-11,7                                                                             Mk 9,10-16

Piątek: Hbr 11,8.11-16                                                                                  Mk 9,33-41

Sobota: Ef 5,1-8                                                                                            Łk 14,1-11

 O patronie dnia

 

 18 Wtorek.  TRZYDZIESTY PIĄTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Σ Świętych ojców naszych i patriarchów Aleksandrii ATANAZEGO i CYRYLA.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko wtorku.

O patronie dnia

 

 19 Środa.  TRZYDZIESTY PIĄTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. Σ Św. ojca naszego MAKAREGO EGIPSKIEGO.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko środy.

O patronie dnia

 

 20 Czwartek.  TRZYDZIESTY PIĄTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. ± Św. ojca naszego EUTYMIUSZA WIELKIEGO Bogonosiciela.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony izobrazitielnyje. Wszystko o Eutymiuszu.

 O patronie dnia

 

 21 Piątek.  TRZYDZIESTY PIĄTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny.  -  Św. ojca naszego MAKSYMA Wyznawcy i św. męczennika NEOFITA i świętych męczenników EUGENIUSZA, KANDYDA, WALERIANA i AKWILI..

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko z czwartku i piątku.

O patronie dnia

 

 22 Sobota.  TRZYDZIESTY PIĄTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. - Św. apostoła TYMOTEUSZA i św. męczennika ANASTAZEGO PERSA. 

SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie, wszystko soboty.

 O patronie dnia

 

 23 Niedziela. TRZYDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.  Ton 2. Św. męczennika KLEMENSA, biskupa Ancyry i św. męczennika św. Agatangela.

             + Błogosławionego WINCENTEGO i 12 TOWARZYSZY UNICKICH MĘCZENNIKÓW PODLASKICH z Pratulina.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony Izobrazitielnyje, wg Menologionu.

O patronie dnia

 

 24 Poniedziałek.  TRZYDZIESTY SZÓSTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. - Św. matki naszej KSENI.

SŁUŻBA BOŻA: Antyfony powszednie. Wszystko poniedziałku.

Poniedziałek 31: Hbr 11,17-23                                                                      Mk 9,42-10,1

Wtorek: Hbr 12,25-26.13,22-25                                                                   Mk 10,2-13

Środa: Jk 1,1-18                                                                                            Mk 10,11-16

Czwartek: Jk 1,19-27                                                                                    Mk 10,17-7

Piątek: Jk 2,1-13                                                                                         Mk 10,23-32

Sobota: Kol 1,3-6                                                                                          Łk 16,10-15

 O patronie dnia

 

 25 Wtorek.     TRZYDZIESTY SZÓSTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY.  + Św. ojca naszego GRZEGORZA TEOLOGA, patriarchy Konstantynopola.

 SŁUŻBA BOŻA: Antyfony izobrazitielnyje, wszystko wg ustawu o świętach z +.

 O patronie dnia

 

 26 Środa.  TRZYDZIESTY SZÓSTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. Św. ojca naszego KSENOFONTA i jego bliskich.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko środy.

 O patronie dnia

 

 27 Czwartek.  TRZYDZIESTY SZÓSTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. + PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. JANA ZŁOTOUSTEGO.

 SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony izobrazitielnyje. wszystko wg ustawu o świętach z +.

 O patronie dnia

 

 28 Piątek.  TRZYDZIESTY SZÓSTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. Σ Św. ojca naszego EFREMA SYRYJCZYKA. 

SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony izobrazitielnyje. Wszystko z czwartku i za piątek czytania.

 O patronie dnia

 

 29 Sobota.  TRZYDZIESTY SZÓSTY TYDZIEŃ po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Σ PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. MĘCZENNIKA IGNACEGO BOGONOSICIELA. 

SŁUŻBA BOŻA:  Antyfony powszednie. Wszystko soboty. Czytanie za sobotę.

 O patronie dnia

 

 30 Niedziela. TRZYDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 3. Św. męczennika HIPOLITA, kapłana rzymskiego. ± Świętych ojców naszych i wielkich arcybiskupów: BAZYLEGO WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA i JANA ZŁOTOUSTEGO.

 SŁUŻBA BOŻA: Antyfony izobrazitielnyje. Wszystko niedzieli i o Arcybiskupach.

 O patronie dnia

 

 31 Poniedziałek. TRZYDZIESTY SIÓDMY PONIEDZIAŁEK po PIĘĆDZIESIĄTNICY. – Świętych Cyrusa i Jana.

 SŁUŻBA BOŻA: Antyfony powszednie. Czytania bieżące.

 Poniedziałek 32: Jk 2,14-26                                                                           Mk 10,46-52

Wtorek: Jk 3,1-10                                                                                         Mk 11,11-23

Środa: Jk 3,11-4,6                                                                                         Mk 11,23-36

Czwartek: Jk 4,7-5,9                                                                                     Mk 11,27-33

Piątek: 1P 1,1-2.10-12; 2,6-10                                                                      Mk 12,1-12

Sobota: Tes 5,14-23                                                                                      Łk 17,3-10

 O patronie dnia

  

wstecz powrót do strony głównej